Verkeersbrigadiers

| Bron: WEBSITE BASISSCHOOL DE MEANDER

Verkeersbrigadier, iets voor u?

Aanmelding via de website van de Meander

 

Werkgroep Verkeer

De werkgroep Verkeer zet zich actief in voor een verkeersveilige situatie rondom school zoals via aanpassing van de parkeerplaats en de realisatie van de Kiss-and-Ridezone. Ook de organisatie van het verkeersexamen (praktijk en fietscontrole) valt onder deze werkgroep. Dit alles in samenwerking met school.

 

Werkgroep Brigadiers

De groep bestaat uit ouders (en buurtbewoners) en helpt op diverse plaatsen met het regelen van een veilige oversteek van de kinderen van en naar school. De groepen die op dit moment actief zijn, staan bij de rotonde/Laagsestraat en Denekamperstraat/Odemarusstraat en bij school. Wij zouden graag meer brigadiers willen hebben, om een veilige oversteek te kunnen garanderen. Ook leerlingen uit groep 7 en 8 kunnen zich (bij gebrek aan brigadiers) opgeven als verkeersbrigadier. Dit uiteraard in overleg met de ouders van de leerling. Deze leerlingen brigadieren altijd samen met een volwassen verkeersbrigadier. U kunt zich als vaste brigadier of als invalkracht opgeven.

 

Via deze link  https://vvn.nl/vrijwilligers/verkeersbrigadiers  komt u meer te weten