Voorlichting scootmobiel, fietsers en e-bikers

Voorlichting blijf langer mobiel

VVN organiseert voorlichtingen voor scootmobielbezitters, fietsers en e-bikers.

Met medewerking van de gemeente zullen scootmobielers, fietsers en e-bikers gezamenlijk worden betrokken in een training/voorlichting waarbij de gebruiker wordt geattendeerd op de geldende verkeersregels en het veilig gebruik van hun voertuig.

Programma

Het programma bestaat uit 2 onderdelen;

  • Praktijkgedeelte; hierbij gaat de cursist deelnemen aan het verkeer onder begeleiding van een rijinstructeur/gespecialiseerd voorlichter.
  • Theoriegedeelte; het theoriegedeelte vormt het educatieve gedeelte van het project, waarbij voorlichting wordt gegeven met betrekking tot verkeerskennis en inzicht.

Eigenaren van een scootmobiel ontvangen een uitnodiging via de gemeente. Fietsers en e-bikers worden benaderd via de Stichting Welzijn Ouderen en de lokale media.

Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden via een van onze bestuursleden.