Vrijwilligers gezocht

Veilig Verkeer Nederland (VVN) zoekt lokale vrijwilligers in de gemeente Dinkelland. VVN en de gemeente werken samen aan het verbeteren van de verkeersveiligheid in Dinkelland.

Veilig Verkeer Nederland (VVN) streeft er naar om zoveel mogelijk mensen en organisaties te inspireren, te stimuleren en actief te betrekken bij verkeersveiligheid. We helpen iedereen veilig over straat door bewoners te adviseren hoe ze verkeersonveilige situaties op de agenda van wegbeheerders kunnen plaatsen, door buurtbewoners te faciliteren met campagnes in de wijk, door kwetsbare verkeersdeelnemers te leren zich veilig in het verkeer te bewegen en door verkeersdeelnemers te informeren over verkeersveiligheidsthema’s. Willen we de gemeente Dinkelland verkeersveiliger maken, dan is uw bijdrage onmisbaar. Mogelijk kent u mensen, of misschien bent u dat zelf wel, die bereid zijn als vrijwilliger van VVN een steentje bij te dragen.

Gevarieerd vrijwilligerswerk                                                                                                                      

Veilig Verkeer Nederland biedt gevarieerd vrijwilligerswerk. Op verschillende basisscholen in de gemeente Dinkelland maken verkeersouders zich sterk voor goed verkeersonderwijs, een veilige schoolomgeving en veilige schoolroutes. Daarnaast organiseren VVN en de gemeente het praktisch verkeersexamen, opfriscursussen voor ouderen en ondersteunt VVN bewonersgroepen in het verbeteren van de verkeersveiligheid in de eigen leefomgeving. VVN zoekt vrijwilligers die regelmatig beschikbaar zijn, van een half uur per week tot, afhankelijk van uw eigen enthousiasme en inzet, meerdere uren per week. Denkers en doeners, organisatoren, lobbyisten, netwerkers en voorlichters. Iedereen, van jong tot oud, die zich op vaste basis of zo nu en dan wil inzetten voor de verkeersveiligheid is welkom. VVN biedt u de mogelijkheid om deel te nemen aan verschillende cursussen en trainingen, vrijwilligersverzekering en onkostenvergoeding.

Meer informatie                                                                                                                                    

Wilt u meer weten hoe u zelf kunt meewerken aan de verkeersveiligheid in Dinkelland of zich aan willen melden als vrijwilliger? Dan kunt u contact opnemen met Jan Hommes, districtscontactpersoon VVN Overijssel, telefoon 06-21 28 73 82 of met Jan Baalhuis, secretaris VVN Dinkelland, telefoon 0541-29 23 71. U kunt ook een e-mail sturen naar j.hommes@vvn.nl